Condiţii de Utilizare

Prezentele condiţii de utilizare descriu regulile stabilite pentru cei ce accesează www.medtronic-diabetes.ro1. Acest web site este deţinut şi operat de Medtronic. Medtronic este denumirea pe care o utilizăm pentru a ne referi la întreaga noastră activitate inclusiv la Medtronic Trading NL BV şi orice societate controlată de aceasta, precum societăţile subsidiare şi sucursale. Termenii „noi sau al nostru" semnifică Medtronic. Medtronic mai operează şi alte web site-uri. Prezentele Condiţii de Utilizare nu se aplică celorlalte web site-uri ale societăţii. Atunci când accesaţi aceste web site-uri, consultaţi condiţiile de utilizare postate.

Prezentele Condiţii de Utilizare au fost actualizate, ultima oară, pe data de 25 septembrie 2004. Avem dreptul de a modifica aceste Condiţii de Utilizare oricând considerăm necesar. Accesarea acestui web site înseamnă că acceptaţi versiunea cea mai recentă a Condiţiilor de Utilizare.

1. Referire la informaţiile postate pe acest web site
2. dre[turile de autor şi marca înregistrată
3. link-uri către web site şi utilizarea mărcilor medtronic
4. link-uri către alte web site-uri
5. opinia, comentariile şi ideile dumneavoastră
6. alte reguli referitoare la acest web site
7. întrebări, comentarii şi notificări

1. REFERIRE LA INFORMAŢIILE POSTATE PE ACEST WEB SITE. Acest web site este realizat şi operat de Medtronic Trading NL BV. Datele postate pe acest web site au caracterul de a vă informa. Informaţiile postate pe acest web site nu pot şi nu au caracterul de a substitui relaţia pe care dumneavoastră o aveţi cu medicul dumneavoastră. Medtronic nu practică medicina şi nu furnizează servicii sau sfaturi medicale, iar informaţiile postate pe acest web site nu trebuie considerate ca şi sfaturi medicale. În ceea ce priveşte diagnosticele şi tratamentele, întotdeauna discutaţi cu medicul dumneavostră.

Informaţiile medicale se modifică rapid, astfel este recomandat să le verificaţi împreună cu medicul dumneavoastră.

2. DREPTURILE DE AUTOR ŞI MĂRCILE ÎNREGISTRATE
. Materialele de pe acest web site sunt proprietatea noastră sau sunt licenţiate de noi. Materialele sunt protejate de legislaţia referitoare la dreptul de autor din Statele Unite ale Americii. Există anumite prevederi importante referitoare la copierea acestor materiale. Puteţi trimite prin e-mail, descărca sau printa copii ale materialelor de pe acest site doar pentru uzul dumneavoastră şi nu pentru comercializare. Atunci când trimiteţi prin e-mail, descărcaţi sau printaţi o copie a acestor materiale, trebuie să includeţi şi toate drepturile de autor şi notificările ce însoţesc aceste materiale, plus notificarea referitoare la dreptul de autor, aflată în partea de jos a paginii.

De asemenea, noi deţinem şi denumirile produselor şi serviciilor de pe acest web site, iar aceste denumiri sunt protejate de legislaţia referitoare la mărcile înregistrate din Statele Unite ale Americii. A@ în coada unei denumiri indică faptul că respectiva marcă a fost înregistrată în SUA în alt stat. A în coada unei denumiri indică o marcă neînregistrată. Toate mărcile înregistrate sunt proprietatea deţinătorilor lor.

Există prevederi speciale referitoare la utilizarea materialelor furnizate în anumite spaţii ale acestui web site. Aceste prevederi speciale vor fi postate lângă respectivele materiale.

În cazul în care utilizaţi aceste materiale sau mărci înregistrate într-un mod nepermis de prezentele Condiţii de Utilizare, încălcaţi acordul încheiat cu noi, precum şi legislaţia referitoare la dreptul de autor, marca înregistrată. Astfel, în mod automat, vi se va revoca dreptul de a accesa acest web site. Titlurile materialelor rămân în proprietatea noastră sau a autorilor respectivelor materiale. Toate drepturile ce nu sunt expres garantate sunt rezervate.

3. LINC-URI CĂTRE ACEST WEB SITE ŞI UTILIZAREA MĂRCILOR MEDTRONIC
. Prin prezenta vă este garantat dreptul non-exclusiv, limitat şi revocabil de a accesa acest web site. Medtronic îşi rezervă dreptul de a vă revoca licenţa de acces, sau dreptul de a utiliza anumite link-uri, oricând. În cazul; în care Medtronic vă revocă licenţa sunteţi obligaţi să

Sunteţi de acord să nu prezentaţi acest link într-un mod similar reclamelor sau ca promovând organizaţii, produse sau servicii. Sunteţi de acord ca link-ul să nu apară pe un web site ce ar putea fi considerat obscen, cu caracter vulgar, de hărţuire, ofensiv sau defăimare. Sub nici o formă nu aveţi dreptul de a transfera acest web site, conţinutul său sau părţi din acesta pe un server. Sunteţi de acord să nu afişaţi sau să utilizaţi logo-ul Medtronic sau mărcile înregistrate altfel decât în conformitate cu aprobarea anterioară, în scris, a Medtronic.

4. LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI
. Acest web site poate conţine link-uri către alte web site-uri. Unele dintre aceste web site-uri pot fi operate de Medtronic, în timp ce altele pot fi operate de terţe părţi. Noi furnizăm aceste link-uri pentru dumneavoastră, însă nu controlăm, monitorizăm sau revizuim materialele sau web site-urile operate de terţe părţi. Prezentele condiţii de utilizare nu se aplică altor web site-uri, nici chiar celorlalte web site-uri operate de Medtronic. Noi nu suntem responsabili pentru respectivele web site-uri sau relaţiile dumneavoastră cu acestea. Utilizarea de către dumneavoastră a celorlalte web site-uri trebuie să se conformeze condiţiilor de utilizare stabilite pentru acestea, inclusiv politicilor de confidenţialitate postate pe aceste web site-uri.

ACESTE WEB SITE-URI POT CONŢINE INFORMAŢII REFERITOARE LA UTILIZAREA PRODUSELOR SAU TRATAMENTELOR MEDTRONIC CE NU AU FOST ÎNCĂ APROBATE ÎN ŢARA DUMNEAVOASTRĂ DE REŞEDINŢĂ. NOI NU CONTROLĂM ŞI NICI NU SPRIJINIM ACEST TIP DE INFORMAŢII.

5. OPINIA, COMENTARIILE ŞI IDEILE DUMNEAVOASTRĂ. Deşi suntem încântaţi să primim opiniile, comentariile şi ideile dumneavoastră, trebuie să înţelegeţi faptul că orice informaţie pe care o trimiteţi prin acest web site nu va avea caracter personal sau confidenţial (excepţie informaţiile cu caracter personal, aşa cum sunt definite în Declaraţia de Confidenţialitate). Dacă ne transmiteţi, prin acest web site, orice informaţii, concepte, idei, tehnologii sau materiale, acordaţi Medtronic licenţa irevocabilă, gratuită şi nerestricţionată de a le utiliza, reproduce, afişa, executa, modifica, transmite şi distribui şi sunteţi de acord ca Medtronic să le utilizeze liber în orice scop.

FĂRĂ GARANŢII. CONŢINUTUL ACESTUI WEB SITE VĂ ESTE FURNIZAT AŞA CUM ESTE DISPONIBIL. MEDTRONIC NU ÎL GARANTEAZĂ ÎN NICI UN MOD, NICI EXPLICIT SAU IMPLICIT, STATUTAR SAU ÎN ALT MOD. MEDTRONIC NU GARANTEAZĂ ŞI NU REPREZINTĂ FAPTUL CĂ ACEST WEB SITE NU VA FI ÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI. DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI RESPONSABIL PENTRU LUAREA TUTUROR MĂSURILOR DE PRECAUŢIE NECESARE PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ ORICE INFORMAŢII, PE CARE LE OBŢINEŢI DE PE ACEST WEB SITE, NU SUNT VIRUSATE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII. SUNTEŢI DE ACORD CU FAPTULO CĂ NICI MEDTRONIC ŞI NICI O ALTĂ PERSOANĂ SAU SOCIETATE, ASOCIATE CU MEDTRONIC, NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU DAUNELE CE POT REZULTA DIN UTILIZAREA SAU DIN INCAPACITATEA DE A UTILIZA ACEST WEB SITE SAU MATERIALELE POSTATE AICI. ACEASTĂ PROTECŢIE ACOPERĂ PLÂNGERILE BAZATE PE GARANŢIE, CONTRACT, RĂSPUNDEREA STRICTĂ ŞI ORICE ALTĂ PREVEDERE LEGALĂ. ACEASTĂ PROTECŢIE ACOPERĂ MEDTRONIC, AGENŢII, DIRECTORII, ANGAJAŢII ŞI FURNIZORII SĂI, MENŢIONAŢI PE ACEST WEB SITE. ACEASTĂ PROTECŢIE ACOPERĂ TOATE PIERDERILE DIRECTE SAU INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINŢĂ, EXEMPLARE, INCLUSIV ŞI FĂRĂ LIMITARE LA ACESTEA, PRECUM ŞI DAUNELE PUNITIVE, RĂNIRILE/DECESELE, PIERDEREA PROFITULUI SAU DAUNE REZULTÂND DIN PIERDEREA DATELOR SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII.

6. ALTE REGULI REFERITOARE LA ACEST WEB SITE. În afară de regulile prevăzute în prezentele Condiţii de Utilizare şi în Declaraţia de Confidenţialitate, pot exista condiţii suplimentare care se aplică atunci când accesaţi anumite servicii sau materiale de pe anumite spaţii ale acestui web site, precum ar fi accesarea unui link de pe acest site. Vă rugăm să consultaţi Declaraţia noastră de Confidenţialitate pentru a afla cum protejăm şi utilizăm informaţiile colectate prin intermediul acestui web site.

În cazul în care încălcaţi Condiţiile de Utilizare sau Declaraţia de Confidenţialitate, aducând prejudicii altor persoane, Medtronic nu va fi responsabil pentru aceste prejudicii.

Prin utilizarea acestui web site sunteţi de acord ca orice litigiu cu Medtronic sau orice litigiu legat de acest web site, să fie rezolvat în instanţele din Marea Britanie. De asemenea, sunteţi de acord să vă exercitaţi jurisdicţia personală în aceste instanţe, în ceea ce priveşte Medtronic, angajaţii, sucursalele, directorii, agenţii sau furnizorii săi.

Prezentele Condiţii de Utilizare sunt guvernate de legislaţia din Marea Britanie.

7. ÎNTREBĂRI, COMENTARII ŞI NOTIFICĂRI. Medtronic vă poate trimite notificările prin mijloace electronice, o notificare generală prin intermediul acestui web site, sau prin comunicare scrisă prin poştă la adresa dumneavoastră, înregistrată la Medtronic. Dumneavoastră puteţi trimite notificări către Medtronic la Datele de Contact sau:

MEDTRONIC Trading NL BV
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ HEERLEN
Olanda