Declaraţie de confidenţialitate pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa

În prezenta Declaraţie de Confidenţialitate descriem modul în care Medtronic prelucrează informaţiile personale. Păstrarea şi respectarea încrederii clienţilor, partenerilor şi comercianţilor noştri sunt foarte importante pentru succesul nostru. Întotdeauna vom prelucra informaţiile personale:
 • cu confidenţialitate şi onestitate
 • adecvat, în conformitate cu declaraţiile noastre
 • legal, în conformitate cu legile, directivele, reglementările şi principiile aplicabile pentru protecţia datelor cu caracter personal.

Cine este Medtronic?
Medtronic este denumirea pe care o utilizăm pentru a face referire la întreaga noastră activitate, inclusiv la Medtronic Inc, o corporaţie cu sediul în Statele Unite ale Americii, şi la oricare din societăţile pe care aceasta le controlează ca filiale şi societăţi afiliate. Utilizarea cuvintelor noi, a/ale noastre' semnifică Medtronic.

Când se aplică aceste Principii de Confidenţialitate?
Principiile de Confidenţialitate se aplică atunci când noi prelucrăm informaţiile cu caracter personal, colectate din rândul populaţiei europene, din Orientul Mijlociu şi din Africa. Aceste Principii de Confidenţialitate se aplică datelor pe care le colectăm direct de la persoana la care se referă respectivele date, şi de asemenea, atunci când colectăm date de la o persoană (sau societate), date ce identifică o altă persoană. Astfel, atunci când se utilizează cuvintele „dumneavoastră, eu" ne referim la individual ale cărui informaţii personale le prelucrăm, fie că sunt colectate direct de la persoana respectivă, sau indirect, de la o altă persoană.

Prezenta Declaraţie de Confidenţialitate nu se aplică atunci când prelucrăm informaţii:
 • referitoare la angajaţii noştri, în scopul relaţiei dintre noi şi aceştia;
 • pentru care am emis alte declaraţii, termeni de utilizare, politici sau alte notificări prin care se stabileşte neaplicarea prezentei declaraţii sau aplicarea unor politici sau notificări diferite;
 • care nu vă identifică drept o persoană individuală, inclusiv informaţiile personale (pe care le definim mai jos) care nu mai pot fi utilizate pentru identificarea dumneavoastră.

Ce înseamnă prelucrarea datelor?
Prelucrarea datelor semnifică orice set de operaţii ce implică informaţiile personale, operaţii automatizate sau nu, inclusiv colectarea, utilizarea, dezvăluirea, adaptarea, modificarea, corectarea, retragerea, combinarea, blocarea, ştergerea, transferarea, distrugerea, înregistrarea, organizarea, stocarea şi utilizarea informaţiilor personale.

Ce sunt informaţiile personale?
Informaţiile cu caracter personal sunt informaţiile referitoare la dumneavoastră, pe care noi le putem utiliza pentru a vă identifica:
 • nume
 • număr de telefon
 • adresa de e-mail
 • data naşterii
 • adresa
 • numărul de asigurări sociale şi alte date naţionale de identificare
 • numărul de cont
 • orice altă informaţie care vă identifică sau care v-ar putea identifica şi care se referă la dumneavoastră. Unele informaţii personale sunt informaţii cu caracter sensibil. Informaţiile cu caracter sensibil sunt definite mai jos. În prezenta Declaraţie de Confidenţialitate, atunci când utilizăm sintagme „informaţii personale", includem şi informaţiile cu caracter sensibil, în afara cazurilor în care se specifică altfel.

Când şi cum colectează Medtronic informaţiile personale?
Medtronic poate colecta informaţiile personale în mai multe moduri. De exemplu:
 • în anumite spaţii de pe web site-ul nostru aveţi posibilitatea de a ne trimite informaţii personale despre dumneavoastră. Astfel, puteţi completa un formular de înregistrare, de testare sau de e-mail. De asemenea, puteţi alege să ne permiteţi să vă personalizăm accesările pe web site-ul nostru, caz în care vă vom cere anumite informaţii personale astfel încât vizitarea web site-ului să vă fie mult mai folositoare. Atunci când aceste informaţii sunt combinate cu informaţiile ce nu au caracter personal, pe care le-am colectat prin intermediul coockie-urilor , noi vom putea stabili dacă ne-aţi mai vizitat web site-ul şi înainte.
 • Putem colecta informaţiile personale direct de la dumneavoastră, atunci când ne contactaţi în legătură cu un produs, serviciu sau informare.
 • Putem colecta informaţii personale despre dumneavoastră în cursul tranzacţiilor noastre comerciale cu clienţii, comercianţii noştri.

Cum prelucrează Medtronic informaţiile personale?
Vă putem prelucra informaţiile personale (altele decât cele cu caracter sensibil, care sunt descrise mai jos):
 • pentru a răspunde cererilor şi întrebărilor dumneavoastră
 • pentru a încheia un contract sau pentru a iniţia negocieri cu sau cu privire la dumneavoastră
 • pentru a realiza registre, inclusiv registre cu informaţii personale
 • pentru a vă contacta pe mail (sau în alt mod, cu permisiunea dumneavoastră) cu informaţii care v-ar putea interesa, inclusiv informaţii referitoare la testele clinice, servicii şi produse disponibile la noi sau la alte societăţi
 • în scopuri analitice şi pentru programe de cercetare, dezvoltare şi îmbunătăţire a produselor, tratamentelor, serviciilor şi conţinutului acestora
 • pentru a şterge elementele dumneavoastră de identificare (numele, adresa de e-mail, numărul de asigurări sociale, etc). În acest caz nu veţi mai fi identificat ca şi persoană individuală. Odată ce v-am şters datele de identificare, informaţiile nu vor mai avea caracter personal şi prezenta Declaraţie de Confidenţialitate nu se mai aplică
 • pentru a vă personaliza accesul la web site-urile noastre, de exemplu, pentru a vă informa cu privire la noi opţiuni care v-ar putea interesa
 • pentru a aplica prezenta Declaraţie de Confidenţialitate şi pentru a ne proteja drepturile şi proprietatea noastră
 • pentru a proteja interesele dumneavoastră vitale sau sănătatea, sau siguranţa sau bunăstarea altcuiva
 • pentru a neconforma legilor, reglementărilor, deciziilor judecătoreşti sau altor obligaţii legale
 • pentru interesele noastre legitime, în cazul în care prelucrarea informaţiilor nu prejudiciază drepturile şi libertăţile dumneavoastră
 • în alte moduri pentru care ne acordaţi consimţământul.

Ce sunt informaţiile cu caracter sensibil?
Anumite tipuri de informaţii personale constituie informaţii cu caracter sensibil. Informaţiile cu caracter sensibil sunt informaţii personale referitoare la starea dumneavoastră de sănătate (precum numărul de serie al aparatului dumneavoastră, sau data implantului), originea dumneavoastră etnică sau rasială, credinţa religioasă sau filozofică, viaţa sexuală, afilierea politică, sau participarea la un sindicat.

Medtronic va colecta şi prelucra informaţiile cu caracter sensibil în alt mod faţă de informaţiile personale?

Medtronic va colecta şi prelucra informaţiile cu caracter sensibil:
 • în modul pentru care dumneavoastră v-aţi dat consimţământul explicit
 • pentru a vă proteja interesul vital, în cazul în care consimţământul dumneavoastră explicit nu poate fi acordat sau cerut
 • în conformitate cu legislaţia naţională
 • în cazul în care prelucrarea este necesară din motive medicale, când noi suntem obligaţi la confidenţialitate echivalentă cu obligaţia de confidenţialitate a angajaţilor din domeniul medical
 • pentru a stabili, exercita şi apăra o cerere legală.

De exemplu:
 • Putem colecta informaţii cu caracter sensibil, referitoare la pacienţi, de la clienţii, comercianţii sau contactele noastre atunci când vă furnizăm tratamentul sau suportul tehnic pentru produsele şi serviciile noastre
 • Putem colecta informaţii cu caracter sensibil, referitoare la pacienţi, atunci când primim întrebări sau sugestii cu privire la serviciile şi produsele noastre
 • Putem colecta informaţii cu caracter sensibil, în conformitate cu prevederile stabilite de Administraţia Statelor unite referitoare la Medicamente şi Alimente, cu prevederile europene sau cu prevederile stabilite de alte autorităţi guvernamentale, pentru a asigura utilizarea în siguranţă şi eficientă a produselor şi serviciilor noastre
 • Putem colecta informaţii cu caracter sensibil, referitoare la participanţii la testele clinice, la studii şi alte iniţiative de cercetare
 • Putem colecta informaţii cu caracter sensibil, direct de la dumneavoastră, atunci când ni le furnizaţi în mod voluntar.

Ce pot face dacă nu mai doresc să primesc mesaje de marketing de la Medtronic?
Dacă doriţi să nu mai primiţi mesaje de marketing sau informări referitoare la studiile de piaţă, sau dacă doriţi ca noi să nu vă mai prelucrăm informaţiile personale, ne puteţi contacta în conformitate cu descrierea de la finalul prezentei declaraţii, şi ne puteţi informa cu privire la tipul de comunicări pe care nu mai doriţi să le primiţi acum sau în viitor. Fiecare e-mail din partea noastră conţine o modalitate automată şi uşoară prin care puteţi opri trimiterea acestora.

Medtronic dezvăluie informaţiile personale şi unei terţe părţi?
Medtronic nu va divulga informaţiile dumneavoastră personale unei terţe părţi fără consimţământul dumneavoastră, excepţie cazurile prevăzute altfel în prezenta declaraţie de confidenţialitate.

În cursul desfăşurării normale a activităţii, vom divulga anumite informaţii personale unor societăţi pe care noi le angajăm pentru a îndeplini servicii sau funcţii în numele nostru. De exemplu, este posibil să utilizăm diferiţi comercianţi sau furnizori pentru livrarea produselor noastre. În aceste cazuri, noi furnizăm acestora informaţiile necesare pentru prelucrarea comenzii dumneavoastră, şi anume numele şi adresa de e-mail. În toate cazurile în care divulgăm informaţii personale unei terţe părţi, aceste terţe părţi nu sunt autorizate să păstreze, divulge sau să utilizeze respectivele informaţii, în afara situaţiilor în care terţele părţi trebuie să furnizeze serviciile stabilite de noi.

Noi nu vom vinde, face schimb sau publica informaţiile dumneavoastră personale, în afara cazurilor de vânzări corporatiste, fuziuni, lichidări sau achiziţii.

Putem fi obligaţi, în mod legal, să eliberăm informaţii personale în urma unui ordin judecătoresc, citaţii, mandat de percheziţia, lege sau reglementare. Putem coopera cu autorităţile judiciare pentru investigarea şi judecarea vizitatorilor web site-urilor care au încălcat regulile stabilite de noi sau care au avut un comportament dăunător (sau ilegal) pentru ceilalţi vizitatori.

Putem divulga informaţiile personale unei terţe părţi în cazul în care considerăm că această acţiune este necesară pentru:
 • aplicarea prezentei Declaraţii de Confidenţialitate
 • protejarea drepturilor şi proprietăţii noastre
 • protejarea sănătăţii, siguranţei sau bunăstării unei alte persoane
 • a ne conforma legilor, reglementărilor, ordinelor judecătoreşti sau altor proceduri legale.

Medtronic va transfera, vreodată, informaţiile mele personale către alte state?
Medtronic poate transfera informaţiile din ţara în care au fost colectate către altă ţară sau teritoriu din Zona Economică Europeană şi către orice alt stat care este recunoscut de Uniunea Europeană ca beneficiind de prevederi adecvate referitoare la confidenţialitate. Vom transfera informaţiile către alte zone doar dacă:
 • transferul este necesar pentru executarea unui contract încheiat între dumneavoastră şi Medtronic sau pentru măsurile pre-contractuale întreprinse ca urmare a cererii dumneavoastră;
 • dacă vă daţi acordul pentru respectivul transfer;
 • datele vor fi protejate adecvat în statul de transfer, prin contract sau în alt mod.

Medtronic a încheiat acorduri cu toate birourile şi sucursalele sale prin care se asigură că informaţiile personale transferate între societăţile Medtronic sunt protejate în mod adecvat, inclusiv transferul acestor informaţii către societăţile Medtronic din Statele Unite ale Americii.

Ce se întâmplă în cazul în care Declaraţia de Confidenţialitate se modifică?
În cazul în care decidem să aducem modificări semnificative prezentei Declaraţii de Conformitate, respectivele modificări vor fi descrise în această secţiune. Exemplarul curent al prezentei Declaraţii şi istoricul acesteia sunt disponibile pe web site-ul statului dumneavoastră de reşedinţă, sau ne puteţi contacta la adresa de mai jos.

Date referitoare la siguranţa informaţiilor personale
Societatea noastră utilizează măsuri de siguranţă tehnice, administrative şi fizice pentru protejarea informaţiilor personale faţă de pierderi, utilizare inadecvată, acces neautorizat, divulgare, modificare sau distrugere. De asemenea, accesul la informaţiile personale este limitat doar la acei angajaţi şi contractanţi care trebuie să cunoască respectivele informaţii pentru a-şi desfăşura activitatea. Trebuie să aveţi în vedere faptul că nici un transfer pe internet nu este 100% sigur. În special, e-mail-urile trimise de noi sau către noi pot să nu prezinte siguranţă şi, de aceea, trebuie să fiţi atenţi când decideţi ce informaţii ne trimiteţi în acest mod.

Cât timp va păstra Medtronic informaţiile mele personale?
Noi nu păstrăm aceste informaţii mai mult timp decât este necesar. În multe cazuri, informaţiile personale trebuie păstrate pentru importante perioade de timp astfel încât să fie disponibile în cazul apariţiei unor litigii. Perioada de păstrare va fi determinată pentru fiecare informaţie personală care este colectată, luându-se în calcul prevederile aplicabile situaţiei respective şi necesitatea distrugerii informaţiilor neutilizate şi depăşite cât mai curând posibil.

Vom continua să tratăm informaţiile personale în conformitate cu prezenta Declaraţie de Confidenţialitate atâta timp cât respectivele informaţii sunt în posesia noastră.

Există şi alte principii suplimentare de confidenţialitate referitoare la web site-urile Medtronic?

Link-uri. Web site-urile noastre pot conţine link-uri către web site-uri operate de alte părţi. Noi furnizăm aceste link-uri pentru dumneavoastră, dar nu controlăm, revizuim sau monitorizăm practicile de confidenţialitate pentru web site-urile operate de alte părţi. Nu suntem responsabili pentru web site-urile operate de terţe părţi şi nici pentru relaţiile dumneavoastră cu aceste terţe părţi.

De asemenea web site-urile noastre pot conţine link-uri către alte web site-uri operate de medtronic. Prezenta Declaraţie de Confidenţialitate se aplică doar web site-urilor societăţilor Medtronic localizate în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa şi pot exista mici diferenţe între declaraţiile de confidenţialitate postate pe site-urile din zonele menţionate anterior. De aceea, de câte ori accesaţi un link de pe acest web site către alt web site, chiar şi către un alt web site operat de Medtronic, vă recomandăm să consultaţi practicile de confidenţialitate ale respectivului site.

Cookie-uri. Medtronic poate utiliza cookie-uri pe web site-urile sale. Acestea sunt fişiere text pe care le plasăm în fişierele browser de pe computerul dumneavoastră atunci când vizitaţi site-ul nostru. Cookie-urile pot fi stocate pe hard drive-ul computerului dumneavoastră. Informaţiile pe care le colectăm, utilizând cookie-urile, sunt informaţii fără caracter personal. Aveţi libertatea de a declina cookie-urile noastre în cazul în care browser-ul dumneavoastră permite acest lucru, însă anumite părţi ale site-ului s-ar putea să nu funcţioneze adecvat dacă faceţi astfel. Nu permitem terţelor părţi să plaseze cookie-uri pe web site-urile noastre.

Cum pot contacta Medtronic?
Noi depunem toate eforturile pentru ca înregistrările cu informaţiile dumneavoastră să fie exacte. În cazul în care descoperiţi că informaţiile nu sunt complete, exacte sau actuale sau dacă aveţi nelămuriri cu privire la prezenta Declaraţie de Confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi pe:

MEDTRONIC Trading NL BV

Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ HEERLEN
Olanda
Versiune: Iunie 2004